Klubist

Ajalooklubi "Front Line Eesti" on mittetulundusühing. Klubi juhib juhatus. Kõrgeimaks juhtimisorganiks on üldkoosolek.

Klubi tegevuse peamised suunad:

 • Waffen-SS 20. diviisi Eesti grenaderipataljoni "Narwa" jäljendamine
 • Vabadussõja aegsete Kuperjanovi partisanide jäljendamine
 • Militaarartehnika ja -varustuse kogumine ja taastamine  

MTÜ Front Line Eesti eesmärgid ja tegevus:

 • Temaatiliste näituste ja ekspositsioonide korraldamine;
 • Eesti sõjasündmuste/lahingute taaslavastuste läbiviimine (Teine maailmasõda);
 • Filmikunsti toetamine nõu ja jõuga;
 • Koostööd teiste analoogsete klubidega;
 • Noore põlvkonna kasvatamine patriootilises vaimus;
 • Vanade sõjatraditsioonide säilitamine;

Front Line Eesti kaudu on võimalik:

 • Tellida ja korraldada näidislahingute esitusi ja varustuse näituseid.
 • Saada abi Teise maailmasõja saksa-nõukogude militaartemaatikat sisaldavate linateoste võtete sisustamisel.
 • Saada konsultatsioone Teise maailmasõja temaatikat käsitlevate linateoste või esituste valmistamisel.
 • Laenutada esitusteks Teise maailmasõja aegset saksa või vene varustust.
Klubi liikmed kasutavad originaalset või professionaalselt kopeeritud varustust. Samuti jälgitakse tegevuses võimalikult originaalilähedasi võtteid ja lahendusi. Käsirelvastusena kasutatakse toodetud ja spetsiaalselt lahingujäljendajatele mõeldud koopiarelvi või muuseumist laenatud deaktiveeritud relvi. Vajadusel saab esitustele kaasata ka vähesel määral autentset lahingutehnikat. Suurematel esitustel võib kokku osaleda umbes 50 inimest, väliskülaliste kaasamisel rohkem.

Teeme koostööd ka sarnaste välismaa klubidega - Venemaal, Ukrainas, Valgevenes, Lätis, Leedus, Soomes, Inglismaal, Hispaanias, USA's, Poolas ja Tsehhis.

Soovid meid näha enda üritusel osalemas? Võta meiega ühendust ning korraldame meeldejääva ja huvitava show. Võta meiega ühendust e-maili teel!

NB! Suuremate näidislahingute esituste soovide puhul palun ette teatada vähemalt 2 kuud.

Meie kaasabil ja liikmete osalusel valminud filmid: