Abimaterjal

Klubi välisüritustel (Ukrainas, Venemaal) aga ka väliskülaliste osalusega Eesti üritustel toimuvad rivikäsklused saksa keeles tolle aja määrustiku kohaselt.

Käsklused, millest võiks aru saada klubi Front Line Eesti liige:

Saksa keelesEesti keeles
Angetreten Rivistuda valvel seisakus
Antreten Rivistuda mitte valvel seisakus
Aufschliessen antreten Rivistuda mitte valvel seisakus aga lühendatud vahedega
Richt - Euch! Joondu! Õige rivistus (rivistuses olles).
Stillgestanden! (või Stand!) Valvel!
Abzählen! Järjest loe!
Die Augen - rechts, Die Augen - links Vaade paremale, vaade vasakule
Augen gerade Aus! Otse vaat!
Achtung! Tähelepanu!
Kehrt – um! Ümberpöörd! (üle vasaku õla)
Rührt – Euch! Vabalt! (rivistuses olles)
Stehen Sie befehl Vabalt (kui ei olda rivistuses)
Das Gewehr – über! Relv õlale - võtta!
Das Gewehr - ab! Relv õlalt - võtta!
Präsentiert das Gewehr Relv ette näidata
Das Gewehr - umhängen Relv rihamale - võtta
Das Gewehr - abnehem Relv rihamalt - võtta
Setzt die Gewehr zusammen Relvad püramiidi panna
Gewehr in die Hand Võtta relvad püramiidist
Seitengewehr - planzt auf Relv täägistada
Seitengewehr - an ort Tääk ära võtta
Weitermachen Jätkake (jätkata sama tegevust, millega tegelesite enne)
Melde gehorsam Ma soovin ette kanda (raporteerida)
Vorwärts - Marsch! (Otse) edasi – marss!
Rechtsschwengt - Marsch! Kolonn paremale - marss!
Linksschwengt - Marsch! Kolonn vasakule - marss!
Halbrechtsschwengt - Marsch! Kolonn poolparemale - marss!
Halblinksschwengt - Marsch! Kolonn poolvasakule - marss!
In Reihe - Marsch! Lahingkolonnis - marss!
Im halber Schritt - Marsch! Aeglase sammuga - marss!
Im Laufschritt - Marsch, marsch! Joostes - marss, marss!
Ohne Tritt - Marsch! Vabasammu - marss!
Gruppe - Halt! Grupp - stop!
Wegtreten! Rivistusest laiali minna!