Autasud ja tunnused

Sõjaajaloo klubis Front Line tohivad Teise maailmasõja aegseid Saksa armees väljaantud autasusid ja teenetemärke kanda ainult need isikud, kes on selle välja teeninud vastavalt klubis kehtestatud reeglitele. Lisaks Saksa autasudele on õigus kanda Kaitseliidu märke neil kes on reaalselt Kaitseliidu liikmed või Sõjakooli märke neil kes on saanud sõjaväelise kõrghariduse.

Autasude ja teenetemärkide välja andmise reeglid:

1klas2 EISERNES Kreuz 1. Klasse
1.klassi raudrist 09.1939
Antakse korduvalt väljanäidatud erilise vapruse ja initsiatiivi eest lahingus vaenlasega mis ei ole stsenaariumis ette kirjutatud. Antakse ka välja eeldusel, et võitleja on osa võtnud vähemalt 75-st lahingulavastusest. Eelnevalt peab omama 2. klassi Raudristi.
Autasu kantakse vasaku rinnatasku peal.
2klass EISERNES Kreuz 2. Klasse
2.klassi raudristiga (09.1939) autasustatakse Wehrmacht'i ja Waffen-SS võitlejaid, kes ilmutavad vaprust üksikus lahinguepisoodis mis ei ole stenaariumis ette kirjutatud (näit. omaalgatuslik vaenlase positsiooni likvideerimine või edukas rünnaku läbiviimine), või peab olema osavõtnud vähemalt 25. lahingulavastusest. Autasu linti kantakse nööpaugus.
infanterie INFANTERIE-STURMABZEICHEN
Jalaväe rünnakumärk (06.1940)
Võitleja peab olema osa võtnud vähemalt 15. lahingulavastusest.
talvelahing MEDAILLE WINTERSCHACHT IM OSTEN 1941/42
Idarinde talve kampaania medal (05.1942) antakse välja osalemise eest vähemalt viiel talvisel/lumisel (lumega on kaetud vähemalt 50% maapinnast) lahingupäeval ajavahemikus 1. novembrist kuni 31. märtsini. Linti kantakse kas teises nööpaugus või vasakul pool rinnatasku kohal.
talvelahing WEWUNDETEN-ABZEICHEN
Haavatumärk (09.1939) antakse välja kui võitleja on saanud tõelise vigastuse või trauma lahingtegevuse käigus.
Must haavatumärk ühe või kahe vigastuse korral.
Hõbedane haavatumärk kolme ja enam vigastuse korral.
Kuldset haavatumärki klubis välja ei anta.
Märki kantakse vasaku rinnatasku peal.
wiking WIKING diviisi käiselint on vabatahtlik, kuid selle kandmise õigust omavad klubi pikaajalised liikmed.
ss

ss
Kraemärgid SS või E mõõgaga on igaühe enda valik.
Eesti rahvusvärvides käisekilp vasakul käisel on kohustuslik.